Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 22. november 2016 - Strasbourg

4. Parlamentets sammensætning

De kompetente britiske myndigheder havde meddelt, at John Michael Procter var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Timothy Kirkhope.

Parlamentet tog dette til efterretning med virkning fra den 17. november 2016.

John Michael Procter deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik