Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 22 november 2016 - Strasbourg

4. Parlamentets sammansättning

De behöriga brittiska myndigheterna hade meddelat att John Michael Procter hade utsetts till ledamot av Europaparlamentet i stället för Timothy Kirkhope.

Parlamentet noterade detta med verkan från den 17 november 2016.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle John Michael Procter fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy