Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2115(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0318/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0318/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 22/11/2016 - 5.2
PV 22/11/2016 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0429

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

5.2. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh [2016/2115(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0318/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0429)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου