Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 22 ноември 2016 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

5. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Украйна и Европол * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

5.2. Искане за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк (гласуване)

5.3. Искане за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк (гласуване)

5.4. Създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси ***II (гласуване)

5.5. Достъп на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари * (гласуване)

5.6. Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. (гласуване)

5.7. Зелена книга за финансовите услуги на дребно (гласуване)

5.8. Европейски съюз за отбрана (гласуване)

5.9. Оползотворяване на потенциала на превоза на пътници по вода (гласуване)

5.10. Увеличаване на ефективността на сътрудничеството за развитие (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност