Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 22. listopadu 2016 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

5. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Dohoda o operativní a strategické spolupráci mezi Ukrajinou a Europolem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o operativní a strategické spolupráci mezi Ukrajinou a Evropským policejním úřadem (Europol) Europolem [10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0428)


5.2. Žádost, aby byl Jean-François Jalkh zbaven imunity (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Jean-François Jalkh zbaven imunity [2016/2115(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0429)


5.3. Žádost, aby byl Jean-François Jalkh zbaven imunity (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Jean-François Jalkh zbaven imunity [2016/2107(IMM)] – Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0430)


5.4. Dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1342/2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací [11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Diane Dodds (A8-0325/2016)

(k zamítnutí postoje Rady požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

prohlášen za schválený (P8_TA(2016)0431)


5.5. Přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0432)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0432)


5.6. Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2015 (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2015 [2016/2063(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0433)


5.7. Zelená kniha o maloobchodních finančních službách (hlasování)

Zpráva o zelené knize o maloobchodních finančních službách [2016/2056(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0434)


5.8. Evropská obranná unie (hlasování)

Zpráva o evropské obranné unii [2016/2052(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Urmas Paet (A8-0316/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0435)

Vystoupení

Urmas Paet (zpravodaj) předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 6, který byl vzat v potaz.


5.9. Využití potenciálu osobní vodní dopravy (hlasování)

Zpráva o využití potenciálu osobní vodní dopravy [2015/2350(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Keith Taylor (A8-0306/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0436)


5.10. Zvýšení účinnosti rozvojové spolupráce (hlasování)

Zpráva o zvýšení účinnosti rozvojové spolupráce [2016/2139(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0437)

Právní upozornění - Ochrana soukromí