Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 22. november 2016 - Strasbourg

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

5. Afstemningstid
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. Aftale om operationelt og strategisk samarbejde mellem Ukraine og Europol * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

5.2. Anmodning om ophævelse af Jean-François Jalkhs immunitet (afstemning)

5.3. Anmodning om ophævelse af Jean-François Jalkhs immunitet (afstemning)

5.4. Fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande ***II (afstemning)

5.5. Skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen * (afstemning)

5.6. Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 (afstemning)

5.7. Grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet (afstemning)

5.8. Europæisk forsvarsunion (afstemning)

5.9. Udnyttelse af vandvejstransportens potentiale til personbefordring (afstemning)

5.10. Forbedring af udviklingssamarbejdets effektivitet (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik