Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 22. november 2016 - Strasbourg

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

5. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. Aftale om operationelt og strategisk samarbejde mellem Ukraine og Europol * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europols) indgåelse af aftalen om operationelt og strategisk samarbejde mellem Ukraine og Europol [10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0428)


5.2. Anmodning om ophævelse af Jean-François Jalkhs immunitet (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Jean-François Jalkhs immunitet [2016/2115(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0429)


5.3. Anmodning om ophævelse af Jean-François Jalkhs immunitet (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Jean-François Jalkhs immunitet [2016/2107(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0430)


5.4. Fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande [11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Diane Dodds (A8-0325/2016)

(Kvalificeret flertal nødvendigt for at forkaste Rådets holdning)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

Erklæret godkendt (P8_TA(2016)0431)


5.5. Skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0432)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0432)


5.6. Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 (afstemning)

Betænkning om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 [2016/2063(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0433)


5.7. Grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet (afstemning)

Betænkning om grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet [2016/2056(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0434)


5.8. Europæisk forsvarsunion (afstemning)

Betænkning om en europæisk forsvarsunion [2016/2052(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Urmas Paet (A8-0316/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0435)

Indlæg

Urmas Paet (ordfører) havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 6, som var blevet godtaget.


5.9. Udnyttelse af vandvejstransportens potentiale til personbefordring (afstemning)

Betænkning om udnyttelse af vandvejstransportens potentiale [2015/2350(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Keith Taylor (A8-0306/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0436)


5.10. Forbedring af udviklingssamarbejdets effektivitet (afstemning)

Betænkning om forbedring af udviklingssamarbejdets effektivitet [2016/2139(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0437)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik