Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 22 listopada 2016 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

5. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Porozumienie między Ukrainą a Europolem o operacyjno-strategicznej współpracy * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia między Ukrainą a Europolem o operacyjno-strategicznej współpracy [10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0428)


5.2. Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha [2016/2115(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0429)


5.3. Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha [2016/2107(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0430)


5.4. Ustanowienie długoterminowego planu w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów [11309/1/2016 - C8-0403/2016- 2012/0236(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Diane Dodds (A8-0325/2016)

(Do odrzucenia stanowiska Rady wymagana jest większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2016)0431)


5.5. Dostęp organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w odniesieniu do dostępu organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0432)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0432)


5.6. Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 [2016/2063(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0433)


5.7. Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zielonej księgi w sprawie detalicznych usług finansowych [2016/2056(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0434)


5.8. Europejska Unia Obrony (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Europejskiej Unii Obrony [2016/2052(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Urmas Paet (A8-0316/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0435)

Wystąpienia

Urmas Paet (sprawozdawca) przedstawił poprawkę ustną do ustępu 6. Poprawka została przyjęta.


5.9. Uwolnienie potencjału pasażerskiego transportu wodnego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie uwolnienia potencjału pasażerskiego transportu wodnego [2015/2350(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Keith Taylor (A8-0306/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0436)


5.10. Zwiększanie skuteczności współpracy na rzecz rozwoju (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zwiększania skuteczności współpracy na rzecz rozwoju [2016/2139(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0437)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności