Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 22. novembra 2016 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

5. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Dohoda o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Ukrajinou a Europolom * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

5.2. Žiadosť o zbavenie imunity Jeana-Françoisa Jalkha (hlasovanie)

5.3. Žiadosť o zbavenie imunity Jeana-Françoisa Jalkha (hlasovanie)

5.4. Dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov ***II (hlasovanie)

5.5. Prístup daňových orgánov k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí * (hlasovanie)

5.6. Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2015 (hlasovanie)

5.7. Zelená kniha o retailových finančných službách (hlasovanie)

5.8. Európska obranná únia (hlasovanie)

5.9. Uvoľnenie potenciálu osobnej vodnej dopravy (hlasovanie)

5.10. Zvyšovanie účinnosti rozvojovej spolupráce (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia