Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 22 november 2016 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

5. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


5.1. Avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Ukraina och Europol * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

5.2. Begäran om upphävande av Jean-François Jalkhs immunitet (omröstning)

5.3. Begäran om upphävande av Jean-François Jalkhs immunitet (omröstning)

5.4. Upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden ***II (omröstning)

5.5. Skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt * (omröstning)

5.6. Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 (omröstning)

5.7. Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag (omröstning)

5.8. Europeisk försvarsunion (omröstning)

5.9. Frigörande av potentialen med passagerartransporter på vatten (omröstning)

5.10. Ökning av utvecklingssamarbetets effektivitet (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy