Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 22 november 2016 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 13.00 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

8. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

__[A48615]__ heeft laten weten dat hij aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid