Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 22 listopada 2016 r. - Strasburg

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.00 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Fabio Massimo Castaldo poinformował, że był obecny, ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności