Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 22. november 2016 - Strasbourg

9. Situationen i Syrien (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Syrien (2016/2933(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Harald Vilimsky for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Tunne Kelam, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Takis Hadjigeorgiou, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Marisa Matias, Yannick Jadot, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Nicolas Bay, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Ana Gomes, Marcus Pretzell, László Tőkés, Afzal Khan, Mariya Gabriel, Javi López, György Hölvényi, Josef Weidenholzer, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Laima Liucija Andrikienė og Teresa Jiménez-Becerril Barrio, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgios Epitideios.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patricija Šulin, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Eleftherios Synadinos, Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo og Reinhard Bütikofer.

Indlæg af Federica Mogherini.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 24.11.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik