Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2016 m. lapkričio 22 d. - Strasbūras

9. Padėtis Sirijoje (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Sirijoje (2016/2933(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Harald Vilimsky ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Zoltán Balczó, Tunne Kelam (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Takis Hadjigeorgiou), Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Marisa Matias, Yannick Jadot, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Nicolas Bay, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Ana Gomes, Marcus Pretzell, László Tőkés, Afzal Khan, Mariya Gabriel, Javi López, György Hölvényi, Josef Weidenholzer (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Laima Liucija Andrikienė ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Georgios Epitideios).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Patricija Šulin, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Eleftherios Synadinos, Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo ir Reinhard Bütikofer.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 11 24 protokolo 8.6 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika