Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 22 november 2016 - Straatsburg

9. De situatie in Syrië (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Syrië (2016/2933(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Harald Vilimsky, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Tunne Kelam, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Takis Hadjigeorgiou, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Marisa Matias, Yannick Jadot, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Nicolas Bay, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Ana Gomes, Marcus Pretzell, László Tőkés, Afzal Khan, Mariya Gabriel, Javi López, György Hölvényi, Josef Weidenholzer, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Laima Liucija Andrikienė en Teresa Jiménez-Becerril Barrio, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Georgios Epitideios.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Eleftherios Synadinos, Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo en Reinhard Bütikofer.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.6 van de notulen van 24.11.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid