Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 22. listopadu 2016 - Štrasburk

10. Vztahy mezi EU a Tureckem (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Vztahy mezi EU a Tureckem (2016/2993(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupil Manfred Weber za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Vystoupili: Gianni Pittella za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Edouard Ferrand, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Udo Voigt, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter van Dalen, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Angel Dzhambazki, Elmar Brok, Kati Piri, Mark Demesmaeker, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lampros Fountoulis, Martina Michels, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Bodil Valero, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Fabio Massimo Castaldo, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Marcel de Graaff, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Marietje Schaake, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Renate Sommer, Tanja Fajon, Eleni Theocharous, Nedzhmi Ali, Ernest Maragall, Raymond Finch, Georg Mayer, Esther de Lange a Marju Lauristin.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Geoffrey Van Orden, Eduard Kukan, Miltiadis Kyrkos, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Elena Valenciano, Lefteris Christoforou, Nicola Danti, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis a Julie Ward.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Ana Gomes, Notis Marias, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Ulrike Lunacek, Maria Spyraki a Jeppe Kofod.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.7 zápisu ze dne 24.11.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí