Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. november 22., Kedd - Strasbourg

10. EU–Törökország-kapcsolatok (vita)
CRE

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: EU–Törökország-kapcsolatok (2016/2993(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

Felszólal: Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Edouard Ferrand, Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Udo Voigt, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter van Dalen, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Angel Dzhambazki, Elmar Brok, Kati Piri, Mark Demesmaeker, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lampros Fountoulis, Martina Michels, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kazimierz Michał Ujazdowski, Bodil Valero, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Fabio Massimo Castaldo, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Marcel de Graaff, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Marietje Schaake, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Renate Sommer, Tanja Fajon, Eleni Theocharous, Nedzhmi Ali, Ernest Maragall, Raymond Finch, Georg Mayer, Esther de Lange és Marju Lauristin.

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Felszólal: Geoffrey Van Orden, Eduard Kukan, Miltiadis Kyrkos, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Elena Valenciano, Lefteris Christoforou, Nicola Danti, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis és Julie Ward.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Ana Gomes, Notis Marias, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Ulrike Lunacek, Maria Spyraki és Jeppe Kofod.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.11.24-i jegyzőkönyv, 8.7. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat