Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 22 november 2016 - Straatsburg

10. De betrekkingen tussen de EU en Turkije (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De betrekkingen tussen de EU en Turkije (2016/2993(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Edouard Ferrand, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Udo Voigt, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter van Dalen, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Angel Dzhambazki, Elmar Brok, Kati Piri, Mark Demesmaeker, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lampros Fountoulis, Martina Michels, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kazimierz Michał Ujazdowski, Bodil Valero, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Fabio Massimo Castaldo, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Marcel de Graaff, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Marietje Schaake, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Renate Sommer, Tanja Fajon, Eleni Theocharous, Nedzhmi Ali, Ernest Maragall, Raymond Finch, Georg Mayer, Esther de Lange en Marju Lauristin.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Geoffrey Van Orden, Eduard Kukan, Miltiadis Kyrkos, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Elena Valenciano, Lefteris Christoforou, Nicola Danti, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis en Julie Ward.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Ana Gomes, Notis Marias, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Ulrike Lunacek, Maria Spyraki en Jeppe Kofod.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.7 van de notulen van 24.11.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid