Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 22. listopadu 2016 - Štrasburk

11. Situace na Západním břehu Jordánu, včetně osad (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace na Západním břehu Jordánu, včetně osad (2016/2998(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Marcus Pretzell za skupinu ENF, Elena Valenciano, Arne Gericke, Neoklis Sylikiotis, Tamás Meszerics, Petr Mach, Marita Ulvskog, Pascal Durand, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Sergio Gaetano Cofferati a Boris Zala.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Dubravka Šuica, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Sotirios Zarianopoulos a Olga Sehnalová.

Vystoupila Federica Mogherini.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: jedno z nadcházejících dílčích zasedání.

Právní upozornění - Ochrana soukromí