Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 22 noiembrie 2016 - Strasbourg

11. Situația din Cisiordania, inclusiv coloniile (dezbatere)
Stenograma

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Cisiordania, inclusiv coloniile (2016/2998(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Marcus Pretzell, în numele Grupului ENF, Elena Valenciano, Arne Gericke, Neoklis Sylikiotis, Tamás Meszerics, Petr Mach, Marita Ulvskog, Pascal Durand, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Sergio Gaetano Cofferati și Boris Zala.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dubravka Šuica, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Sotirios Zarianopoulos și Olga Sehnalová.

A intervenit Federica Mogherini.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: o perioadă de sesiune ulterioară.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate