Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2067(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0317/2016

Внесени текстове :

A8-0317/2016

Разисквания :

PV 22/11/2016 - 12
CRE 22/11/2016 - 12

Гласувания :

PV 23/11/2016 - 10.5
CRE 23/11/2016 - 10.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0440

Протокол
Вторник, 22 ноември 2016 г. - Страсбург

12. Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно прилагането на общата политика за сигурност и отбрана (въз основа на годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност) [2016/2067(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

Ioan Mircea Paşcu представи доклада.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Arnaud Danjean, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, Jozo Radoš, от името на групата ALDE, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Mike Hookem, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Elmar Brok, Afzal Khan, Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Diane Dodds, Michèle Alliot-Marie, Inés Ayala Sender, Charles Tannock, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Jens Geier, Hans-Olaf Henkel, Michael Gahler, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb и Ramona Nicole Mănescu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, João Pimenta Lopes, Eleftherios Synadinos, Ivica Tolić, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Eduard Kukan, Georgios Epitideios, Андрей Ковачев и Stanislav Polčák.

Изказаха се: Federica Mogherini и Ioan Mircea Paşcu.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.5 от протокола от 23.11.2016 г г.

Правна информация - Политика за поверителност