Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2067(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0317/2016

Esitatud tekstid :

A8-0317/2016

Arutelud :

PV 22/11/2016 - 12
CRE 22/11/2016 - 12

Hääletused :

PV 23/11/2016 - 10.5
CRE 23/11/2016 - 10.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0440

Protokoll
Teisipäev, 22. november 2016 - Strasbourg

12. Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine (arutelu)
CRE

Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta (vastavalt Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu aastaaruandele ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta) [2016/2067(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

Ioan Mircea Paşcu tutvustas raportit.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Arnaud Danjean fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mike Hookem fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elmar Brok, Afzal Khan, Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Diane Dodds, Michèle Alliot-Marie, Inés Ayala Sender, Charles Tannock, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Jens Geier, Hans-Olaf Henkel, Michael Gahler, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb ja Ramona Nicole Mănescu.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, João Pimenta Lopes, Eleftherios Synadinos, Ivica Tolić, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Eduard Kukan, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev ja Stanislav Polčák.

Sõna võtsid Federica Mogherini ja Ioan Mircea Paşcu.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.11.2016 protokollipunkt 10.5.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika