Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2067(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0317/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0317/2016

Keskustelut :

PV 22/11/2016 - 12
CRE 22/11/2016 - 12

Äänestykset :

PV 23/11/2016 - 10.5
CRE 23/11/2016 - 10.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0440

Pöytäkirja
Tiistai 22. marraskuuta 2016 - Strasbourg

12. Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano (keskustelu)
CRE

Mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (neuvoston Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta antaman vuosittaisen selvityksen perusteella) [2016/2067(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

Ioan Mircea Paşcu esitteli mietinnön.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta, Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mike Hookem EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Elmar Brok, Afzal Khan, Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Diane Dodds, Michèle Alliot-Marie, Inés Ayala Sender, Charles Tannock, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Jens Geier, Hans-Olaf Henkel, Michael Gahler, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb ja Ramona Nicole Mănescu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, João Pimenta Lopes, Eleftherios Synadinos, Ivica Tolić, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Eduard Kukan, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Federica Mogherini ja Ioan Mircea Paşcu.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.11.2016, kohta 10.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö