Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2067(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0317/2016

Ingediende teksten :

A8-0317/2016

Debatten :

PV 22/11/2016 - 12
CRE 22/11/2016 - 12

Stemmingen :

PV 23/11/2016 - 10.5
CRE 23/11/2016 - 10.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0440

Notulen
Dinsdag 22 november 2016 - Straatsburg

12. Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (op basis van het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) [2016/2067(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

Ioan Mircea Paşcu leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Arnaud Danjean, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Mike Hookem, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Elmar Brok, Afzal Khan, Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Diane Dodds, Michèle Alliot-Marie, Inés Ayala Sender, Charles Tannock, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Jens Geier, Hans-Olaf Henkel, Michael Gahler, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb en Ramona Nicole Mănescu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, João Pimenta Lopes, Eleftherios Synadinos, Ivica Tolić, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Eduard Kukan, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini en Ioan Mircea Paşcu.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.5 van de notulen van 23.11.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid