Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2067(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0317/2016

Teksty złożone :

A8-0317/2016

Debaty :

PV 22/11/2016 - 12
CRE 22/11/2016 - 12

Głosowanie :

PV 23/11/2016 - 10.5
CRE 23/11/2016 - 10.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0440

Protokół
Wtorek, 22 listopada 2016 r. - Strasburg

12. Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wdrażania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (na podstawie sprawozdania rocznego Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa) [2016/2067(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

Ioan Mircea Paşcu przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Arnaud Danjean w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Mike Hookem w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Elmar Brok, Afzal Khan, Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Diane Dodds, Michèle Alliot-Marie, Inés Ayala Sender, Charles Tannock, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Jens Geier, Hans-Olaf Henkel, Michael Gahler, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb i Ramona Nicole Mănescu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, João Pimenta Lopes, Eleftherios Synadinos, Ivica Tolić, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Eduard Kukan, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev i Stanislav Polčák.

Głos zabrali: Federica Mogherini i Ioan Mircea Paşcu.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.5 protokołu z dnia 23.11.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności