Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2067(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0317/2016

Predkladané texty :

A8-0317/2016

Rozpravy :

PV 22/11/2016 - 12
CRE 22/11/2016 - 12

Hlasovanie :

PV 23/11/2016 - 10.5
CRE 23/11/2016 - 10.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0440

Zápisnica
Utorok, 22. novembra 2016 - Štrasburg

12. Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o uplatňovaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (podľa výročnej správy Rady Európskemu parlamentu o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike) [2016/2067(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

Ioan Mircea Paşcu uviedol správu.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Arnaud Danjean v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Mike Hookem v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Elmar Brok, Afzal Khan, Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Diane Dodds, Michèle Alliot-Marie, Inés Ayala Sender, Charles Tannock, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Jens Geier, Hans-Olaf Henkel, Michael Gahler, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb a Ramona Nicole Mănescu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, João Pimenta Lopes, Eleftherios Synadinos, Ivica Tolić, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Eduard Kukan, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev a Stanislav Polčák.

Vystúpili: Federica Mogherini a Ioan Mircea Paşcu.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.5 zápisnice zo dňa 23.11.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia