Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

13. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Σε επακολούθηση των συμπερασμάτων της συμβουλευτικής επιτροπής για την εξέταση καταγγελιών λόγω παρενόχλησης μεταξύ διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών και βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λαμβανομένων υπόψη των παρατηρήσεων που υπέβαλε γραπτώς ο ενδιαφερόμενος βουλευτής, ο Πρόεδρος αποφάσισε να επιβάλει κύρωση στον Jasenko Selimovic, σύμφωνα με το άρθρο 166 του Κανονισμού, με την αιτιολογία της συμπεριφοράς του η οποία συνιστά ψυχολογική παρενόχληση προς τους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς του. Η κύρωση συνίσταται σε επίπληξη. Η απόφαση κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο βουλευτή σήμερα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου