Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 22. novembra 2016 - Štrasburg

13. Oznámenie predsedníctva

V nadväznosti na závery poradného výboru, ktorý sa zaoberá sťažnosťami akreditovaných asistentov na obťažovanie zo strany poslancov Európskeho parlamentu a s ohľadom na písomné pripomienky dotknutého poslanca predseda v súlade s článkom 166 rokovacieho poriadku rozhodol o uložení sankcie Jasenkovi Selimovicovi pre jeho správanie, ktoré predstavuje psychologické obťažovanie jeho akreditovaných asistentov. Sankcia má podobu pokarhania. Rozhodnutie bolo dotknutému poslancovi oznámené dnes.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia