Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 22. novembra 2016 - Štrasburg

14. Zloženie Parlamentu

Príslušné britské úrady oznámili, že Alexandra Mayer bola s účinnosťou od 15. novembra 2016 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Richarda Howitta.

Parlament to vzal na vedomie s účinnosťou od 15. novembra 2016.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu __[A128089]__ zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia