Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2030(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0290/2016

Ingivna texter :

A8-0290/2016

Debatter :

PV 22/11/2016 - 16
CRE 22/11/2016 - 16

Omröstningar :

PV 23/11/2016 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0441

Protokoll
Tisdagen den 22 november 2016 - Strasbourg

16. EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter (debatt)
CRE

Betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter [2016/2030(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

Anna Elżbieta Fotyga redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Bogdan Andrzej Zdrojewski (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Traian Ungureanu för PPE-gruppen, Eugen Freund för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Yana Toom, Mario Borghezio, Sandra Kalniete, Andrejs Mamikins, Andrey Kovatchev, Andi Cristea, Jaromír Štětina och Tunne Kelam.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Tatjana Ždanoka och Georgios Epitideios.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) och Anna Elżbieta Fotyga.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.6 i protokollet av den 23.11.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy