Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2799(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000133/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000133/2016 (B8-1808/2016)

Keskustelut :

PV 22/11/2016 - 17
CRE 22/11/2016 - 17

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Tiistai 22. marraskuuta 2016 - Strasbourg

17. Taitotakuun perustaminen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullisesti vastattava kysymys (O-000133/2016) – Thomas Händel EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Taitotakuun perustaminen (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016)

Marita Ulvskog (laatijan sijainen) esitteli kysymyksen.

Marianne Thyssen (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Csaba Sógor PPE-ryhmän puolesta, Emilian Pavel S&D-ryhmän puolesta, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, David Casa, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, João Pimenta Lopes, Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius, Sven Schulze, Brando Benifei, Anne Sander, Julie Ward, Michaela Šojdrová ja Claude Rolin.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävästä päätöslauselmaesityksestä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: myöhempi istuntojakso.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö