Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2799(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000133/2016

Ingivna texter :

O-000133/2016 (B8-1808/2016)

Debatter :

PV 22/11/2016 - 17
CRE 22/11/2016 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 22 november 2016 - Strasbourg

17. Inrättande av en kompetensgaranti (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000133/2016) från Thomas Händel, för utskottet EMPL, till kommissionen: Inrättandet av en kompetensgaranti (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016)

Marita Ulvskog (ersättare för frågeställaren) utvecklade frågan.

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Csaba Sógor för PPE-gruppen, Emilian Pavel för S&D-gruppen, Jana Žitňanská för ECR-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, David Casa, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, João Pimenta Lopes, Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius, Sven Schulze, Brando Benifei, Anne Sander, Julie Ward, Michaela Šojdrová och Claude Rolin.

Talare: Marianne Thyssen.

Resolutionsförslaget (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: vid en senare sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy