Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2952(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B8-1230/2016

Arutelud :

PV 22/11/2016 - 18
CRE 22/11/2016 - 18

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0442

Protokoll
Teisipäev, 22. november 2016 - Strasbourg

18. Viipekeel ja kutselised viipekeele tõlgid (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni avaldus: Viipekeel ja kutselised viipekeele tõlgid (2016/2952(RSP))

Marianne Thyssen (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Ádám Kósa fraktsiooni PPE nimel, Brando Benifei fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Casa, Elena Gentile, Liadh Ní Riada, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Sofia Ribeiro ja Csaba Sógor.

Sõna võttis Marianne Thyssen.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Ádám Kósa, David Casa, Algirdas Saudargas, Marek Plura, Csaba Sógor, Romana Tomc, Deirdre Clune, Jeroen Lenaers, Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rosa Estaràs Ferragut, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein fraktsiooni PPE nimel, Vilija Blinkevičiūtė, Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Elena Gentile, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Georgi Pirinski, Costas Mavrides fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens, Jana Žitňanská, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Daniel Dalton, Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel, Marian Harkin, Sophia in ‘t Veld, Urmas Paet, Paavo Väyrynen, Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel, Terry Reintke, Philippe Lamberts, Helga Trüpel, Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel viipekeelte ja elukutseliste viipekeele tõlkide kohta (2016/2952(RSP)) (B8-1230/2016);

—   Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz fraktsiooni GUE/NGL nimel viipekeelte ja elukutseliste viipekeele tõlkide kohta (2016/2952(RSP)) (B8-1241/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.11.2016 protokollipunkt 10.7.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika