Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2952(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1230/2016

Keskustelut :

PV 22/11/2016 - 18
CRE 22/11/2016 - 18

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0442

Pöytäkirja
Tiistai 22. marraskuuta 2016 - Strasbourg

18. Viittomakieli ja koulutetut viittomakielen tulkit (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Viittomakieli ja koulutetut viittomakielen tulkit (2016/2952(RSP))

Marianne Thyssen (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Ádám Kósa PPE-ryhmän puolesta, Brando Benifei S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Casa, Elena Gentile, Liadh Ní Riada, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Sofia Ribeiro ja Csaba Sógor.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Ádám Kósa, David Casa, Algirdas Saudargas, Marek Plura, Csaba Sógor, Romana Tomc, Deirdre Clune, Jeroen Lenaers, Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rosa Estaràs Ferragut, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE-ryhmän puolesta, Vilija Blinkevičiūtė, Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Elena Gentile, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Georgi Pirinski, Costas Mavrides S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens, Jana Žitňanská, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Daniel Dalton, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin, Sophia in ‘t Veld, Urmas Paet, Paavo Väyrynen, Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta, Terry Reintke, Philippe Lamberts, Helga Trüpel, Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta viittomakielistä ja koulutetuista viittomakielen tulkeista (2016/2952(RSP)) (B8-1230/2016)

—   Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL-ryhmän puolesta viittomakielistä ja koulutetuista viittomakielen tulkeista (2016/2952(RSP)) (B8-1241/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.11.2016, kohta 10.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö