Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2952(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B8-1230/2016

Debatai :

PV 22/11/2016 - 18
CRE 22/11/2016 - 18

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0442

Protokolas
Antradienis, 2016 m. lapkričio 22 d. - Strasbūras

18. Gestų kalba ir profesionalūs gestų kalbos vertėjai (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pareiškimas: Gestų kalba ir profesionalūs gestų kalbos vertėjai (2016/2952(RSP))

Marianne Thyssen (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Ádám Kósa PPE frakcijos vardu, Brando Benifei S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, David Casa, Elena Gentile, Liadh Ní Riada, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Sofia Ribeiro ir Csaba Sógor.

Kalbėjo Marianne Thyssen.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Ádám Kósa, David Casa, Algirdas Saudargas, Marek Plura, Csaba Sógor, Romana Tomc, Deirdre Clune, Jeroen Lenaers, Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rosa Estaràs Ferragut, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE frakcijos vardu; Vilija Blinkevičiūtė, Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Elena Gentile, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Georgi Pirinski, Costas Mavrides S&D frakcijos vardu; Helga Stevens, Jana Žitňanská, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Daniel Dalton, Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu; Marian Harkin, Sophia in ‘t Veld, Urmas Paet, Paavo Väyrynen, Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu; Terry Reintke, Philippe Lamberts, Helga Trüpel, Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu; Laura Agea, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu – dėl gestų kalbų ir profesionalių gestų kalbų vertėjų (2016/2952(RSP)) (B8-1230/2016);

—   Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL frakcijos vardu – dėl gestų kalbų ir profesionalių gestų kalbos vertėjų (2016/2952(RSP)) (B8-1241/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 11 23 protokolo 10.7 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika