Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 22 ноември 2016 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Прието решение относно пакета за европейския семестър, включително относно годишния обзор на растежа за 2017 г. (разискване)
 3.Достъп на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари * (разискване)
 4.Състав на Парламента
 5.Време за гласуване
  
5.1.Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Украйна и Европол * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Искане за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк (гласуване)
  
5.3.Искане за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк (гласуване)
  
5.4.Създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси ***II (гласуване)
  
5.5.Достъп на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари * (гласуване)
  
5.6.Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. (гласуване)
  
5.7.Зелена книга за финансовите услуги на дребно (гласуване)
  
5.8.Европейски съюз за отбрана (гласуване)
  
5.9.Оползотворяване на потенциала на превоза на пътници по вода (гласуване)
  
5.10.Увеличаване на ефективността на сътрудничеството за развитие (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Положението в Сирия (разискване)
 10.Отношенията между ЕС и Турция (разискване)
 11.Положението на Западния бряг, включително израелските селища (разискване)
 12.Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана (разискване)
 13.Съобщение на председателството
 14.Състав на Парламента
 15.Състав на комисиите и делегациите
 16.Стратегическа комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (разискване)
 17.Създаване на гаранция за уменията (разискване)
 18.Езици на знаците и професионални преводачи на езици на знаците (разискване)
 19.Споразумение за екологичните стоки (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (173 kb) Присъствен списък (64 kb)    Резултати от поименно гласуване (2738 kb) 
 
Протокол (79 kb) Присъствен списък (12 kb) Резултати от гласувания (34 kb) Резултати от поименно гласуване (103 kb) 
 
Протокол (264 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (639 kb) Резултати от поименно гласуване (1791 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност