Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2017 (συζήτηση)
 3.Πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες * (συζήτηση)
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Συμφωνία για την επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπόλ * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.2.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh (ψηφοφορία)
  5.3.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh (ψηφοφορία)
  5.4.Μακροπρόθεσμο σχέδιο για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά ***II (ψηφοφορία)
  5.5.Πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες * (ψηφοφορία)
  5.6.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 (ψηφοφορία)
  5.7.Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (ψηφοφορία)
  5.8.Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση (ψηφοφορία)
  5.9.Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πλωτών επιβατικών μεταφορών (ψηφοφορία)
  5.10.Αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 10.Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (συζήτηση)
 11.Η κατάσταση στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων των οικισμών (συζήτηση)
 12.Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (συζήτηση)
 13.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 14.Σύνθεση του Σώματος
 15.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 16.Στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους (συζήτηση)
 17.Θέσπιση εγγύησης δεξιοτήτων (συζήτηση)
 18.Νοηματική γλώσσα και επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας (συζήτηση)
 19.Συμφωνία για τα Περιβαλλοντικά Αγαθά (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (173 kb)  Κατάσταση παρόντων (65 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (82 kb)  Κατάσταση παρόντων (12 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (40 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (104 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (263 kb)  Κατάσταση παρόντων (71 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (666 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (1786 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου