Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 22. november 2016 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Otsus Euroopa poolaasta paketi, sh 2017. aasta majanduskasvu analüüsi kohta (arutelu)
 3.Maksuhaldurite juurdepääs rahapesuvastasele teabele * (arutelu)
 4.Parlamendi koosseis
 5.Hääletused
  5.1.Ukraina ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.2.Jean-François Jalkhi puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  5.3.Jean-François Jalkhi puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  5.4.Tursavarude ja nende püügi pikaajaline kava ***II (hääletus)
  5.5.Maksuhaldurite juurdepääs rahapesuvastasele teabele * (hääletus)
  5.6.Euroopa Keskpanga 2015. aasta aruanne (hääletus)
  5.7.Jaefinantsteenuseid käsitlev roheline raamat (hääletus)
  5.8.Euroopa kaitseliit (hääletus)
  5.9.Veeteedel toimuva reisijateveo võimaluste ärakasutamine (hääletus)
  5.10.Arengukoostöö tulemuslikkuse suurendamine (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Olukord Süürias (arutelu)
 10.ELi ja Türgi suhted (arutelu)
 11.Olukord Jordani Läänekaldal, sealhulgas asundustes (arutelu)
 12.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine (arutelu)
 13.Presidentuuri teadaanne
 14.Parlamendi koosseis
 15.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 16.ELi strateegiline kommunikatsioon vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale (arutelu)
 17.Oskuste garantii loomine (arutelu)
 18.Viipekeel ja kutselised viipekeele tõlgid (arutelu)
 19.Keskkonnatoodete leping (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (152 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (2738 kb) 
 
Protokoll (75 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (32 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1084 kb) 
 
Protokoll (237 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (413 kb) Nimelise hääletuse tulemused (2295 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika