Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 22. marraskuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppalaista ohjausjaksoa ja vuotuista kasvuselvitystä 2017 koskeva päätös (keskustelu)
 3.Veroviranomaisten pääsy rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin * (keskustelu)
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Äänestykset
  5.1.Ukrainan ja Europolin välinen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskeva sopimus * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.2.Jean-François Jalkhin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  5.3.Jean-François Jalkhin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  5.4.Turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskeva pitkän aikavälin suunnitelma ***II (äänestys)
  5.5.Veroviranomaisten pääsy rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin * (äänestys)
  5.6.Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2015 (äänestys)
  5.7.Vihreä kirja vähittäisrahoituspalveluista (äänestys)
  5.8.Euroopan puolustusunioni (äänestys)
  5.9.Vesiliikenteen henkilöliikennepalvelujen mahdollisuuksien hyödyntäminen (äänestys)
  5.10.Kehitysyhteistyön tehokkuuden parantaminen (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Syyrian tilanne (keskustelu)
 10.EU:n ja Turkin väliset suhteet (keskustelu)
 11.Tilanne Länsirannalla ja siirtokunnissa (keskustelu)
 12.Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano (keskustelu)
 13.Puhemiehen ilmoitus
 14.Parlamentin kokoonpano
 15.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 16.EU:n strateginen viestintä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi (keskustelu)
 17.Taitotakuun perustaminen (keskustelu)
 18.Viittomakieli ja koulutetut viittomakielen tulkit (keskustelu)
 19.Ympäristöhyödykesopimus (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (156 kb)  Läsnäololista (64 kb)
 
Pöytäkirja (75 kb)  Läsnäololista (11 kb)  Äänestysten tulokset (32 kb)
Väliaikainen painos
  Nimenhuutoäänestykset (123 kb)
 
Pöytäkirja (238 kb)  Läsnäololista (63 kb)  Äänestysten tulokset (427 kb)
Väliaikainen painos
  Nimenhuutoäänestykset (1778 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö