Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 22 november 2016 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Vastgesteld besluit over het pakket betreffende het Europees Semester met inbegrip van de jaarlijkse groeianalyse 2017 (debat)
 3.Toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten * (debat)
 4.Samenstelling Parlement
 5.Stemmingen
  5.1.Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Oekraïne en Europol * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.2.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-François Jalkh (stemming)
  5.3.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-François Jalkh (stemming)
  5.4.Langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden ***II (stemming)
  5.5.Toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten * (stemming)
  5.6.Jaarverslag 2015 Europese Centrale Bank (stemming)
  5.7.Groenboek over financiële diensten voor consumenten (stemming)
  5.8.Europese defensie-unie (stemming)
  5.9.Het aanboren van het potentieel van personenvervoer over water (stemming)
  5.10.De doeltreffendheid van ontwikkelingssamenwerking vergroten (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.De situatie in Syrië (debat)
 10.De betrekkingen tussen de EU en Turkije (debat)
 11.De situatie op de Westelijke Jordaanoever, inclusief de nederzettingen (debat)
 12.Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (debat)
 13.Mededeling van de Voorzitter
 14.Samenstelling Parlement
 15.Samenstelling commissies en delegaties
 16.Strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden (debat)
 17.Invoering van een vaardighedengarantie (debat)
 18.Gebarentaal en professionele gebarentolken (debat)
 19.Overeenkomst inzake milieugoederen (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (155 kb) Presentielijst (64 kb)    Hoofdelijke stemming (2738 kb) 
 
Notulen (75 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (31 kb) Hoofdelijke stemming (100 kb) 
 
Notulen (244 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de stemming (421 kb) Hoofdelijke stemming (1773 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid