Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 22 listopada 2016 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego semestru europejskiego i rocznej analizy wzrostu gospodarczego w 2017 r. (debata)
 3.Dostęp organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy * (debata)
 4.Skład Parlamentu
 5.Głosowanie
  
5.1.Porozumienie między Ukrainą a Europolem o operacyjno-strategicznej współpracy * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha (głosowanie)
  
5.3.Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha (głosowanie)
  
5.4.Ustanowienie długoterminowego planu w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów ***II (głosowanie)
  
5.5.Dostęp organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy * (głosowanie)
  
5.6.Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 (głosowanie)
  
5.7.Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych (głosowanie)
  
5.8.Europejska Unia Obrony (głosowanie)
  
5.9.Uwolnienie potencjału pasażerskiego transportu wodnego (głosowanie)
  
5.10.Zwiększanie skuteczności współpracy na rzecz rozwoju (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Sytuacja w Syrii (debata)
 10.Stosunki UE-Turcja (debata)
 11.Sytuacja na Zachodnim Brzegu, w tym w osiedlach żydowskich (debata)
 12.Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (debata)
 13.Komunikat Przewodniczącego
 14.Skład Parlamentu
 15.Skład komisji i delegacji
 16.Unijna komunikacja strategiczna w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich (debata)
 17.Ustanowienie gwarancji umiejętności (debata)
 18.Język migowy i profesjonalni tłumacze języka migowego (debata)
 19.Umowa w sprawie towarów środowiskowych (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (155 kb) Lista obecności (64 kb)    Wyniki głosowań imiennych (2738 kb) 
 
Protokół (76 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (32 kb) Wyniki głosowań imiennych (103 kb) 
 
Protokół (247 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (618 kb) Wyniki głosowań imiennych (1774 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności