Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Utorok, 22. novembra 2016 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozhodnutie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení týkajúcim sa európskeho semestra vrátane ročného prieskumu rastu na rok 2017 (rozprava)
 3.Prístup daňových orgánov k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí * (rozprava)
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Hlasovanie
  
5.1.Dohoda o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Ukrajinou a Europolom * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Žiadosť o zbavenie imunity Jeana-Françoisa Jalkha (hlasovanie)
  
5.3.Žiadosť o zbavenie imunity Jeana-Françoisa Jalkha (hlasovanie)
  
5.4.Dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov ***II (hlasovanie)
  
5.5.Prístup daňových orgánov k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí * (hlasovanie)
  
5.6.Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2015 (hlasovanie)
  
5.7.Zelená kniha o retailových finančných službách (hlasovanie)
  
5.8.Európska obranná únia (hlasovanie)
  
5.9.Uvoľnenie potenciálu osobnej vodnej dopravy (hlasovanie)
  
5.10.Zvyšovanie účinnosti rozvojovej spolupráce (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Situácia v Sýrii (rozprava)
 10.Vzťahy EÚ – Turecko (rozprava)
 11.Situácia v Predjordánsku vrátane osídľovania (rozprava)
 12.Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (rozprava)
 13.Oznámenie predsedníctva
 14.Zloženie Parlamentu
 15.Zloženie výborov a delegácií
 16.Strategické oznámenie EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (rozprava)
 17.Vytvorenie záruky získania zručností (rozprava)
 18.Posunkový jazyk a profesionálni tlmočníci posunkového jazyka (rozprava)
 19.Dohoda o environmentálnych tovaroch (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (154 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (2738 kb) 
 
Zápisnica (76 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (32 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (100 kb) 
 
Zápisnica (247 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (609 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1776 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia