Indiċi 
Minuti
PDF 249kWORD 76k
It-Tlieta, 22 ta' Novembru 2016 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Deċiżjoni adottata dwar il-pakkett Semestru Ewropew inkluż l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017 (dibattitu)
 3.Aċċess tal-awtoritajiet tat-taxxa għal informazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus * (dibattitu)
 4.Kompożizzjoni tal-Parlament
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  5.1.Ftehim dwar Kooperazzjoni Operattiva u Strateġika bejn l-Ukrajna u l-Europol * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.2.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-François Jalkh (votazzjoni)
  5.3.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-François Jalkh (votazzjoni)
  5.4.Pjan għal perjodu fit-tul għall-istokkijiet tal-merluzz u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet ***II (votazzjoni)
  5.5.Aċċess tal-awtoritajiet tat-taxxa għal informazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus * (votazzjoni)
  5.6.Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2015 (votazzjoni)
  5.7.Green Paper dwar is-Servizzi Finanzjarji għall-Konsumatur (votazzjoni)
  5.8.Unjoni Ewropea tad-Difiża (votazzjoni)
  5.9.L-isfruttament tal-potenzjal tat-trasport tal-passiġġieri fuq l-ilma (votazzjoni)
  5.10.It-titjib tal-effikaċja tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 9.Sitwazzjoni fis-Sirja (dibattitu)
 10.Relazzjonijiet UE-Turkija (dibattitu)
 11.Is-sitwazzjoni fix-Xatt tal-Punent, inklużi l-insedjamenti (dibattitu)
 12.L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (dibattitu)
 13.Avviż mill-Presidenza
 14.Kompożizzjoni tal-Parlament
 15.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 16.Komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi (dibattitu)
 17.Stabbiliment ta' Garanzija ta' Ħiliet (dibattitu)
 18.Il-lingwa tas-sinjali u l-interpreti professjonali tal-lingwa tas-sinjali (dibattitu)
 19.Ftehim dwar il-Beni Ambjentali (dibattitu)
 20.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


MINUTI

IT-TLIETA 22 TA' NOVEMBRU 2016

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Deċiżjoni adottata dwar il-pakkett Semestru Ewropew inkluż l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017 (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Deċiżjoni adottata dwar il-pakkett Semestru Ewropew inkluż l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017 (2016/2927(RSP))

Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Gunnar Hökmark f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Gunnar Hökmark, Sander Loones f'isem il-Grupp ECR, Lieve Wierinck f'isem il-Grupp ALDE, Paloma López Bermejo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, Peter Lundgren f'isem il-Grupp EFDD, Barbara Kappel f'isem il-Grupp ENF, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, Burkhard Balz, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Takis Hadjigeorgiou, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Jasenko Selimovic, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Dimitrios Papadimoulis, Jean Lambert, Marco Valli, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Patrick O'Flynn, Zbigniew Kuźmiuk, Sylvie Goulard, Miguel Viegas, Patrick O'Flynn, Mara Bizzotto, Ivana Maletić, Roberto Gualtieri, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Gunnar Hökmark, Joachim Starbatty, Luděk Niedermayer, Pedro Silva Pereira, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Peter Jahr, Alfred Sant, Paul Tang u Hugues Bayet.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Patricija Šulin, Maria Grapini, Nicola Caputo u Neoklis Sylikiotis.

Intervent ta': Valdis Dombrovskis.

Id-dibattitu ngħalaq.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)


3. Aċċess tal-awtoritajiet tat-taxxa għal informazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus * (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-aċċess tal-awtoritajiet tat-taxxa għal informazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

Emmanuel Maurel ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Pierre Moscovici (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Tom Vandenkendelaere f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Peter Simon f'isem il-Grupp S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner f'isem il-Grupp ECR, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, Miguel Viegas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Molly Scott Cato f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Zanni f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, Steven Woolfe Membru mhux affiljat, Krišjānis Kariņš, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Rina Ronja Kari, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Stanisław Ożóg, Theodor Dumitru Stolojan, Sirpa Pietikäinen u Romana Tomc.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar u Ruža Tomašić.

Interventi ta': Pierre Moscovici u Emmanuel Maurel.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.5 tal-Minuti ta' 22.11.2016.


4. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti Brittaniċi kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' John Michael Procter minflok Timothy Kirkhope bħala Membru tal-Parlament.

Il-Parlament ħa nota tal-elezzjoni tiegħu, b'seħħ mis-17 ta' Novembru 2016.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tiegħu jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, John Michael Procter jieħu postu fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikun għamel id-dikjarazzjoni li ma għandu ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

5. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


5.1. Ftehim dwar Kooperazzjoni Operattiva u Strateġika bejn l-Ukrajna u l-Europol * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) tal-Ftehim dwar Kooperazzjoni Operattiva u Strateġika bejn l-Ukrajna u l-Europol [10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0428)


5.2. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-François Jalkh (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-François Jalkh [2016/2115(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0429)


5.3. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-François Jalkh (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-François Jalkh [2016/2107(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0430)


5.4. Pjan għal perjodu fit-tul għall-istokkijiet tal-merluzz u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1342/2008 li jistabbilixxi pjan għal perjodu fit-tul għall-istokkijiet tal-merluzz u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet [11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Diane Dodds (A8-0325/2016)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa għar-rifjut tal-pożizzjoni tal-Kunsill)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

Dikjarat approvat (P8_TA(2016)0431)


5.5. Aċċess tal-awtoritajiet tat-taxxa għal informazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-aċċess tal-awtoritajiet tat-taxxa għal informazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2016)0432)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2016)0432)


5.6. Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2015 (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2015 [2016/2063(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0433)


5.7. Green Paper dwar is-Servizzi Finanzjarji għall-Konsumatur (votazzjoni)

Rapport dwar il-Green Paper dwar is-servizzi finanzjarji għall-konsumatur [2016/2056(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0434)


5.8. Unjoni Ewropea tad-Difiża (votazzjoni)

Rapport dwar l-Unjoni Ewropea tad-Difiża [2016/2052(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Urmas Paet (A8-0316/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0435)

Interventi

Urmas Paet (rapporteur) ressaq emenda orali għall-paragrafu 6. L-emenda orali ġiet aċċettata.


5.9. L-isfruttament tal-potenzjal tat-trasport tal-passiġġieri fuq l-ilma (votazzjoni)

Rapport dwar l-isfruttament tal-potenzjal tat-trasport tal-passiġġieri fuq l-ilma [2015/2350(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Keith Taylor (A8-0306/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0436)


5.10. It-titjib tal-effikaċja tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp (votazzjoni)

Rapport dwar it-titjib tal-effikaċja tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp [2016/2139(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0437)


6. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Emmanuel Maurel - A8-0326/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Michał Marusik u Daniel Hannan

Rapport Ramon Tremosa i Balcells - A8-0302/2016
Seán Kelly u Stanislav Polčák

Rapport Olle Ludvigsson - A8-0294/2016
Marisa Matias u Stanislav Polčák

Rapport Urmas Paet - A8-0316/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jean-Luc Mélenchon u Marek Jurek


7. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.00. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Ulrike LUNACEK
Viċi President

8. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Fabio Massimo Castaldo għarraf li ismu mhuwiex preżenti fir-reġistru tal-attendenza.

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


9. Sitwazzjoni fis-Sirja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Sitwazzjoni fis-Sirja (2016/2933(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Victor Boştinaru f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Javier Couso Permuy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, James Carver f'isem il-Grupp EFDD, Harald Vilimsky f'isem il-Grupp ENF, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, Tunne Kelam, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Takis Hadjigeorgiou, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Marisa Matias, Yannick Jadot, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Nicolas Bay, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Ana Gomes, Marcus Pretzell, László Tőkés, Afzal Khan, Mariya Gabriel, Javi López, György Hölvényi, Josef Weidenholzer, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Laima Liucija Andrikienė u Teresa Jiménez-Becerril Barrio, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Georgios Epitideios.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Patricija Šulin, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Eleftherios Synadinos, Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo u Reinhard Bütikofer.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.6 tal-Minuti ta' 24.11.2016.


10. Relazzjonijiet UE-Turkija (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Relazzjonijiet UE-Turkija (2016/2993(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Intervent ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Viċi President

Interventi ta': Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Edouard Ferrand, Takis Hadjigeorgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Udo Voigt, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Peter van Dalen, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Angel Dzhambazki, Elmar Brok, Kati Piri, Mark Demesmaeker, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Lampros Fountoulis, Martina Michels, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Kazimierz Michał Ujazdowski, Bodil Valero, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tomáš Zdechovský, Fabio Massimo Castaldo, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Marcel de Graaff, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Marietje Schaake, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Renate Sommer, Tanja Fajon, Eleni Theocharous, Nedzhmi Ali, Ernest Maragall, Raymond Finch, Georg Mayer, Esther de Lange u Marju Lauristin.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

Interventi ta': Geoffrey Van Orden, Eduard Kukan, Miltiadis Kyrkos, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Elena Valenciano, Lefteris Christoforou, Nicola Danti, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis u Julie Ward.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Franc Bogovič, Ana Gomes, Notis Marias, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Ulrike Lunacek, Maria Spyraki u Jeppe Kofod.

Intervent ta': Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.7 tal-Minuti ta' 24.11.2016.


11. Is-sitwazzjoni fix-Xatt tal-Punent, inklużi l-insedjamenti (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fix-Xatt tal-Punent, inklużi l-insedjamenti (2016/2998(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Victor Boştinaru f'isem il-Grupp S&D, Bas Belder f'isem il-Grupp ECR, Hilde Vautmans f'isem il-Grupp ALDE, Martina Anderson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE, Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Marcus Pretzell f'isem il-Grupp ENF, Elena Valenciano, Arne Gericke, Neoklis Sylikiotis, Tamás Meszerics, Petr Mach, Marita Ulvskog, Pascal Durand, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Sergio Gaetano Cofferati u Boris Zala.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Dubravka Šuica, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Sotirios Zarianopoulos u Olga Sehnalová.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: Sessjoni parzjali 'l quddiem.


12. L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (abbażi tar-Rapport Annwali tal-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni) [2016/2067(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

Ioan Mircea Paşcu ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Arnaud Danjean f'isem il-Grupp PPE, Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, Jozo Radoš f'isem il-Grupp ALDE, Sabine Lösing f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Mike Hookem f'isem il-Grupp EFDD, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Janusz Korwin-Mikke Membru mhux affiljat, Elmar Brok, Afzal Khan, Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Diane Dodds, Michèle Alliot-Marie, Inés Ayala Sender, Charles Tannock, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Jens Geier, Hans-Olaf Henkel, Michael Gahler, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb u Ramona Nicole Mănescu.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, João Pimenta Lopes, Eleftherios Synadinos, Ivica Tolić, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Eduard Kukan, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev u Stanislav Polčák.

Interventi ta': Federica Mogherini u Ioan Mircea Paşcu.

PRESIDENZA: Ulrike LUNACEK
Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.5 tal-Minuti ta' 23.11.2016.


13. Avviż mill-Presidenza

Wara l-konklużjonijiet tal-Kumitat ta' Konsultazzjoni dwar l-ilmenti relatati mal-fastidju ta' żewġ assistenti parlamentari akkreditati ma' Membri tal-Parlament Ewropew u, kont meħud tal-osservazzjonijiet bil-miktub tal-Membru inkwistjoni, il-Parlament iddeċieda li jimponi penali fuq Jasenko Selimovic, bi qbil mal-Artikolu 166 tar-Regolament, dan wara l-imġieba tiegħu kienet ta' fastidju psikoloġiku lejn l-assistenti parlamentari akkreditati tiegħu. Din il-penali hi twissija. Id-deċiżjoni ġiet notifikata lill-Membru kkonċernat illum.


14. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti Brittaniċi kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Alexandra Mayer minflok Richard Howitt bħala Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 15 ta' Novembru 2016.

Il-Parlament ħa nota ta' dan b'seħħ mid-data 15 ta' Novembru 2016.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tagħha jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Alexandra Mayer tieħu postha fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u tgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel tkun għamlet id-dikjarazzjoni li ma għandha ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


15. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Le Président a reçu du groupe S&D les demandes de nomination suivantes:

Kumitat ENVI: Tiemo Wölken

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Messiku: Tiemo Wölken

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana: Tiemo Wölken

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


16. Komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi (dibattitu)

Rapport dwar Komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi [2016/2030(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

Anna Elżbieta Fotyga ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Interventi ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Traian Ungureanu f'isem il-Grupp PPE, Eugen Freund f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Petras Auštrevičius f'isem il-Grupp ALDE, Javier Couso Permuy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, James Carver f'isem il-Grupp EFDD, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Yana Toom, Mario Borghezio, Sandra Kalniete, Andrejs Mamikins, Andrey Kovatchev, Andi Cristea, Jaromír Štětina u Tunne Kelam.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Tatjana Ždanoka u Georgios Epitideios.

Interventi ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni) u Anna Elżbieta Fotyga.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.6 tal-Minuti ta' 23.11.2016.


17. Stabbiliment ta' Garanzija ta' Ħiliet (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000133/2016) mressqa minn Thomas Händel, f'isem il-Kumitat EMPL, lill-Kummissjoni: L-istabbiliment ta' Garanzija ta' Ħiliet (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016)

Marita Ulvskog (flok l-awtur) daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Csaba Sógor f'isem il-Grupp PPE, Emilian Pavel f'isem il-Grupp S&D, Jana Žitňanská f'isem il-Grupp ECR, Renate Weber f'isem il-Grupp ALDE, Lynn Boylan f'isem il-Grupp GUE/NGL, Dominique Bilde f'isem il-Grupp ENF, David Casa, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, João Pimenta Lopes, Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius, Sven Schulze, Brando Benifei, Anne Sander, Julie Ward, Michaela Šojdrová u Claude Rolin.

Intervent ta': Marianne Thyssen.

Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni li għandha titressaq bi qbil mal-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura se titħabbar aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: Ulterjorment fis-sessjoni.


18. Il-lingwa tas-sinjali u l-interpreti professjonali tal-lingwa tas-sinjali (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-lingwa tas-sinjali u l-interpreti professjonali tal-lingwa tas-sinjali (2016/2952(RSP))

Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Ádám Kósa f'isem il-Grupp PPE, Brando Benifei f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Terry Reintke f'isem il-Grupp Verts/ALE, David Casa, Elena Gentile, Liadh Ní Riada, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Sofia Ribeiro u Csaba Sógor.

Intervent ta': Marianne Thyssen.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Ádám Kósa, David Casa, Algirdas Saudargas, Marek Plura, Csaba Sógor, Romana Tomc, Deirdre Clune, Jeroen Lenaers, Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rosa Estaràs Ferragut, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, f'isem il-Grupp PPE; Vilija Blinkevičiūtė, Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Elena Gentile, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Georgi Pirinski, Costas Mavrides, f'isem il-Grupp S&D; Helga Stevens, Jana Žitňanská, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Daniel Dalton, Raffaele Fitto, f'isem il-Grupp ECR; Marian Harkin, Sophia in ‘t Veld, Urmas Paet, Paavo Väyrynen, Marielle de Sarnez, f'isem il-Grupp ALDE; Terry Reintke, Philippe Lamberts, Helga Trüpel, Indrek Tarand, f'isem il-Grupp Verts/ALE; Laura Agea, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-lingwa tas-sinjali u l-interpreti professjonali tal-lingwa tas-sinjali (2016/2952(RSP)) (B8-1230/2016);

—   Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-lingwa tas-sinjali u l-interpreti professjonali tal-lingwa tas-sinjali (2016/2952(RSP)) (B8-1241/2016).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.7 tal-Minuti ta' 23.11.2016.


19. Ftehim dwar il-Beni Ambjentali (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000138/2016) mressqa minn Bernd Lange u Alessia Maria Mosca, f'isem il-Kumitat INTA, lill-Kummissjoni: Il-Ftehim dwar il-Beni Ambjentali (2016/2980(RSP)) (B8-1811/2016)

Alessia Maria Mosca daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Christofer Fjellner f'isem il-Grupp PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández f'isem il-Grupp S&D, Hannu Takkula f'isem il-Grupp ALDE, u Anne-Marie Mineur f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Intervent ta': Cecilia Malmström.

Id-dibattitu ngħalaq.


20. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 593.806/OJME).


21. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.30.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor, Westphal

Avviż legali - Politika tal-privatezza