Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 23. studenog 2016. - Strasbourg

3. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o uskraćivanju odobrenja zdravstvene tvrdnje koja se navodi na hrani, a odnosi se na smanjenje rizika od bolesti (D045163/01 - 2016/2967(RPS) - 28 siječanj 2017)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: IMCO

- Uredba Komisije o uspostavljanju mrežnih pravila za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 984/2013 (D046046/03 - 2016/2975(RPS) - 5 veljača 2017)
upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Uredba Komisije o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin (D046047/02 - 2016/2974(RPS) - 4 veljača 2017)
upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Direktiva Komisije o izmjeni Direktive 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa obrambenih proizvoda (D046504/01 - 2016/2969(RPS) - 28 siječanj 2017)
upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za aminopiralid, azoksistrobin, cijantraniliprol, ciflufenamid, ciprokonazol, dietofenkarb, ditiokarbamate, fluazifop-P, fluopiram, haloksifop, izofetamid, metalaksil, proheksadion, propakvizafop, pirimetanil, Trichoderma atroviride soj SC1 i zoksamid u ili na određenim proizvodima (D047109/02 - 2016/2996(RPS) - 17 siječanj 2017)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za bifentrin, karbetamid, cinidon-etil, fenpropimorf i triflusulfuron u ili na određenim proizvodima (D047111/02 - 2016/2977(RPS) - 9 siječanj 2017)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu naziva i područja nadležnosti znanstvenih panela Europske agencije za sigurnost hrane (D047383/01 - 2016/2968(RPS) - 28 siječanj 2017)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o određivanju referentnog laboratorija EU-a za kugu malih preživača, utvrđivanju dodatnih odgovornosti i zadaća za taj laboratorij i o izmjeni Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (D047457/02 - 2016/2964(RPS) - 25 siječanj 2017)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (D047643/02 - 2016/2979(RPS) - 10 veljača 2017)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: IMCO

- Direktiva Komisije o četvrtoj prilagodbi znanstvenom i tehničkom napretku Priloga Direktivi 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kopnenom prijevozu opasnih tvari (D047673/01 - 2016/2970(RPS) - 30 studeni 2016)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o ispravku latvijske jezične verzije Uredbe (EZ) br. 152/2009 o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu hrane za životinje (D047687/02 - 2016/2965(RPS) - 26 siječanj 2017)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti