Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 23. listopadu 2016 - Štrasburk

4. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení, a mění nařízení (EU) č. 907/2014 (C(2016)06853 - 2016/2973(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 3. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: AGRI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro dodatečný odtok likvidity odpovídající potřebám kolaterálu, který je výsledkem dopadu nepříznivého tržního scénáře na derivátové transakce instituce (C(2016)06867 - 2016/2972(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 31. října 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům (C(2016)06906 - 2016/2971(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 31. října 2016
předáno příslušnému výboru: EMPL

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, pokud jde o doplnění seznamu nákaz zvířat a zoonóz v uvedené příloze (C(2016)07007 - 2016/2976(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 4. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: AGRI (článek 54 jednacího řádu), ENVI (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy dále upřesňující obsah zpráv o internalizovaném vypořádání (C(2016)07147 - 2016/2982(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 11. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o parametry pro výpočet peněžitých sankcí za selhání vypořádání a činnosti centrálních depozitářů v hostitelských členských státech (C(2016)07154 - 2016/2985(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 11. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy pro určité obezřetnostní požadavky na centrální depozitáře cenných papírů a určené úvěrové instituce poskytující bankovní doplňkové služby (C(2016)07158 - 2016/2983(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 11. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014, pokud jde o regulační technické normy v oblasti povolování, dohledu a provozních požadavků kladených na centrální depozitáře cenných papírů (C(2016)07159 - 2016/2984(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 11 listopad 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek z 1 na 3 měsíce na žádost příslušného výboru:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 148/2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy týkající se minimálních údajů, které mají být vykázány do registrů obchodních údajů - (C(2016)06624 – 2016/2950(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 19. října 2016 na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy upravující standardy pro posuzování srovnávacích portfolií a postupy ke sdílení těchto posouzení - (C(2016)06703(DEA) – 2016/2963(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 24. října 2016 na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro dodatečný odtok likvidity odpovídající potřebám kolaterálu, který je výsledkem dopadu nepříznivého tržního scénáře na derivátové transakce instituce - (C(2016)06867 – 2016/2972(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 31. října 2016 na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy dále upřesňující obsah zpráv o internalizovaném vypořádání - (C(2016)07147 – 2016/2982(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. listopadu 2016 na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy pro určité obezřetnostní požadavky na centrální depozitáře cenných papírů a určené úvěrové instituce poskytující bankovní doplňkové služby - (C(2016)07158 – 2016/2983(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. listopadu 2016 na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014, pokud jde o regulační technické normy v oblasti povolování, dohledu a provozních požadavků kladených na centrální depozitáře cenných papírů - (C(2016)07159 – 2016/2984(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. listopadu 2016 na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON

Rozhodnutí Komise o zpětvzetí těchto aktů v přenesené pravomoci:

- zpětvzetí nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 8. července 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, pokud jde o Namibii – (C(2016)07060) – nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích kjeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) - (C(2016)04166 – 2016/2840(DEA))
Datum přijetí: 9. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: INTA

- zpětvzetí nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 8. července 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, pokud jde o Ghanu – (C(2016)07049) – nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) - (C(2016)04165 – 2016/2833(DEA))
Datum přijetí: 9. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: INTA

- zpětvzetí nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 8. července 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, pokud jde o Svazijsko - (C(2016)07061) – nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) - (C(2016)04168 – 2016/2834(DEA))
Datum přijetí: 9. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: INTA

- zpětvzetí nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 8. července 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, pokud jde o pokud jde o Pobřeží slonoviny – (C(2016)07062) – nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) - (C(2016)04172 – 2016/2841(DEA))
Datum přijetí: 9. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: INTA

- zpětvzetí nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 8. července 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, pokud jde o Botswanu – (C(2016)07065) – nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) - (C(2016)04171 – 2016/2838(DEA))
Datum přijetí: 9. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: INTA

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek na žádost příslušného výboru:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci o společném monitorovacím a hodnotícím rámci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 [o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí] - (C(2016)06265 – 2016/2926(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 3. října 2016
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce
předáno příslušnému výboru: LIBE

Právní upozornění - Ochrana soukromí