Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 23. november 2016 - Strasbourg

4. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses liidu toetusega, mida antakse haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ja piima pakkumiseks, ning muudetakse määrust (EL) nr 907/2014 (C(2016)06853 - 2016/2973(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 3. novembril 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega sellise täiendava likviidsete vahendite väljavoolu kohta, mis vastab negatiivse turustsenaariumi mõjust krediidiasutuse või investeerimisühingu tuletistehingutele tulenevale tagatise vajadusele (C(2016)06867 - 2016/2972(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 31. oktoobril 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2015/2195, millega täiendatakse Euroopa Sotsiaalfondi käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1304/2013 seoses ühikuhindade standardiseeritud astmiku ja ühekordsete maksete määratlusega liikmesriigi kulude hüvitamiseks komisjoni poolt (C(2016)06906 - 2016/2971(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 31. oktoobril 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: EMPL

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 652/2014 (millega nähakse ette sätted toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud kulude haldamise kohta) II lisa, täiendades selle lisa loomataudide ja zoonooside loetelu (C(2016)07007 - 2016/2976(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 4. novembril 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI (kodukorra artikkel 54), ENVI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse isearveldusi käsitleva aruandluse sisu (C(2016)07147 - 2016/2982(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 11.
novembril 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 seoses arvelduse ebaõnnestumise korral kohaldatavate rahatrahvide arvutamise parameetritega ja keskdepositooriumide tegevusega vastuvõtvas liikmesriigis (C(2016)07154 - 2016/2985(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 11.
novembril 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad väärtpaberite keskdepositooriumide ja panganduskõrvalteenuseid osutama määratud krediidiasutuste suhtes kohaldatavaid teatavaid usaldatavusnõudeid (C(2016)07158 - 2016/2983(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 11.
novembril 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrust (EL) nr 909/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad väärtpaberite keskdepositooriumide suhtes kohaldatavaid tegevuslubade andmise, järelevalve ja tegevusega seotud nõudeid (C(2016)07159 - 2016/2984(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 11.
novembril 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul tähtaega muudeti pädeva komisjoni taotluse alusel 1 kuult 3 kuule:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 148/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidlale esitatav miinimumteave - C(2016)06624 – 2016/2950(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 19.
oktoobril 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL regulatiivsete tehniliste standarditega võrdlusportfelli hindamise nõuete ja hinnangute jagamise korra kohta - C(2016)06703(DEA) – 2016/2963(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 24.
oktoobril 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega sellise täiendava likviidsete vahendite väljavoolu kohta, mis vastab negatiivse turustsenaariumi mõjust krediidiasutuse või investeerimisühingu tuletistehingutele tulenevale tagatise vajadusele - C(2016)06867 – 2016/2972(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 31.
oktoobril 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse isearveldusi käsitleva aruandluse sisu - C(2016)07147 – 2016/2982(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. novembril 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad väärtpaberite keskdepositooriumide ja panganduskõrvalteenuseid osutama määratud krediidiasutuste suhtes kohaldatavaid teatavaid usaldatavusnõudeid - C(2016)07158 – 2016/2983(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. novembril 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrust (EL) nr 909/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad väärtpaberite keskdepositooriumide suhtes kohaldatavaid tegevuslubade andmise, järelevalve ja tegevusega seotud nõudeid - C(2016)07159 – 2016/2984(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. novembril 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

Komisjoni otsus järgmiste delegeeritud õigusaktide tagasivõtmise kohta:

- Komisjoni 8. juuli 2016. aasta delegeeritud määruse (millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 I lisa) tagasivõtmine Namiibia osas - C(2016)07060 – Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa - C(2016)04166 – 2016/2840(DEA)
Kättesaamise kuupäev: 9. november 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni 8. juuli 2016. aasta delegeeritud määruse (millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 I lisa) tagasivõtmine Ghana osas - C(2016)07049 – Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa - C(2016)04165 – 2016/2833(DEA)
Kättesaamise kuupäev: 9. november 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni 8. juuli 2016. aasta delegeeritud määruse (millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 I lisa) tagasivõtmine Svaasima osas - C(2016)07061 – Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa - C(2016)04168 – 2016/2834(DEA)
Kättesaamise kuupäev: 9. november 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni 8. juuli 2016. aasta delegeeritud määruse (millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 I lisa) tagasivõtmine Côte d’Ivoire'i osas - C(2016)07062 – Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa - C(2016)04172 – 2016/2841(DEA)
Kättesaamise kuupäev: 9. november 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni 8. juuli 2016. aasta delegeeritud määruse (millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 I lisa) tagasivõtmine Botswana osas - C(2016)07065 – Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa - C(2016)04171 – 2016/2838(DEA)
Kättesaamise kuupäev: 9. november 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega vastutava komisjoni taotlusel:

- Komisjoni delegeeritud määrus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 514/2014 [millega sätestatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad üldsätted] sätestatud ühise järelevalve- ja hindamisraamistiku kohta C(2016)06265 - 2016/2926(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 3.
oktoobril 2016
Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: LIBE

Õigusteave - Privaatsuspoliitika