Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 23. studenog 2016. - Strasbourg

4. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za isporuku voća i povrća, banana i mlijeka u obrazovnim ustanovama i izmjeni Uredbe (EU) br. 907/2014 (C(2016)06853 - 2016/2973(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 3. studenog 2016.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za dodatne odljeve likvidnosti koji odgovaraju potrebama za kolateralom koje nastaju zbog utjecaja negativne situacije na tržištu na transakcije institucija s izvedenicama (C(2016)06867 - 2016/2972(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 31. listopada 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2195 o dopuni Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu, u pogledu definiranja standardnih veličina jediničnih troškova i paušalnih iznosa za izdatke koje Komisija nadoknađuje državama članicama (C(2016)06906 - 2016/2971(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 31. listopada 2016.

Upućeno nadležnom odboru: EMPL

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal, dopunjavanjem popisa bolesti životinja i zoonoza u tom prilogu (C(2016)07007 - 2016/2976(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 4. studenog 2016.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI (članak 54.), ENVI (članak 54.)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuje sadržaj izvješćivanja o internaliziranim namirama (C(2016)07147 - 2016/2982(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 11. studenog 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu parametara za izračun novčanih kazni za neuspjele namire i djelatnosti CSD-ova u državi članici domaćinu (C(2016)07154 - 2016/2985(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 11. studenog 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o određenim bonitetnim zahtjevima za središnje depozitorije vrijednosnih papira i imenovane kreditne institucije koje pružaju pomoćne usluge bankovnog tipa (C(2016)07158 - 2016/2983(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 11. studenog 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. u pogledu regulatornih tehničkih standarda povezanih sa zahtjevima za odobrenje za rad te nadzornim i operativnim zahtjevima za središnje depozitorije vrijednosnih papira (C(2016)07159 - 2016/2984(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 11. studenog 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

Nacrti delegiranih akata za koje je rok produžen s 1 na 3 mjeseca na zahtjev nadležnog odbora:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 148/2013 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju u vezi s regulatornim tehničkim standardima za minimalne podatke koje je potrebno dostavljati trgovinskim repozitorijima - C(2016)06624 – 2016/2950(DEA)
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 19. listopada 2016. na zahtjev nadležnog odbora
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za standarde procjene referentnih portfelja i postupke razmjene tih procjena - C(2016)06703(DEA) – 2016/2963(DEA)
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 24. listopada 2016. na zahtjev nadležnog odbora
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za dodatne odljeve likvidnosti koji odgovaraju potrebama za kolateralom koje nastaju zbog utjecaja negativne situacije na tržištu na transakcije institucija s izvedenicama - C(2016)06867 – 2016/2972(DEA)
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 31. listopada 2016. na zahtjev nadležnog odbora
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuje sadržaj izvješćivanja o internaliziranim namirama - C(2016)07147 – 2016/2982(DEA)
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 14. studenog 2016. na zahtjev nadležnog odbora
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuje sadržaj izvješćivanja o internaliziranim namirama - C(2016)07158 – 2016/2983(DEA)
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 14. studenog 2016. na zahtjev nadležnog odbora
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. u pogledu regulatornih tehničkih standarda povezanih sa zahtjevima za odobrenje za rad te nadzornim i operativnim zahtjevima za središnje depozitorije vrijednosnih papira - C(2016)07159 – 2016/2984(DEA)
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 14. studenog 2016. na zahtjev nadležnog odbora
Upućeno nadležnom odboru: ECON

Odluka Komisije o povlačenju sljedećih delegiranih akata:

- Povlačenje Delegirane uredbe Komisije (EU) …/... оd 8.7.2016. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1528/2007 o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazumâ o gospodarskom partnerstvu - C(2016)04166 – 2016/2840(DEA)
Datum primitka: 9. studenog 2016.
Upućeno nadležnom odboru: INTA

- Povlačenje Delegirane uredbe Komisije (EU) …/... оd 8.7.2016. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1528/2007 o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazumâ o gospodarskom partnerstvu - C(2016)04165 – 2016/2833(DEA)
Datum primitka: 9. studenog 2016.
Upućeno nadležnom odboru: INTA

- Povlačenje Delegirane uredbe Komisije (EU) …/... оd 8.7.2016. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1528/2007 o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazumâ o gospodarskom partnerstvu - C(2016)04168 – 2016/2834(DEA)
Datum primitka: 9. studenog 2016.
Upućeno nadležnom odboru: INTA

- Povlačenje Delegirane uredbe Komisije (EU) …/... оd 8.7.2016. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1528/2007 o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazumâ o gospodarskom partnerstvu - C(2016)04172 – 2016/2841(DEA)
Datum primitka: 9. studenog 2016.
Upućeno nadležnom odboru: INTA

- Povlačenje Delegirane uredbe Komisije (EU) …/... оd 8.7.2016. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1528/2007 o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazumâ o gospodarskom partnerstvu - C(2016)04171 – 2016/2838(DEA)
Datum primitka: 9. studenog 2016.
Upućeno nadležnom odboru: INTA

Nacrt delegiranog akta kojemu je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o zajedničkom okviru za praćenje i evaluaciju iz Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća [o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama] C(2016)06265 – 2016/2926(DEA)
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 3. listopada 2016
Produženje roka za ulaganje prigovora: 2
Upućeno nadležnom odboru:upućeno nadležnom odboru: LIBE

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti