Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 23 november 2016 - Straatsburg

4. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot Uniesteun voor de verstrekking van groenten en fruit, bananen en melk in onderwijsinstellingen en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 907/2014 (C(2016)06853 - 2016/2973(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 3 november 2016
Verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake additionele uitstromen van liquiditeit die overeenstemmen met de behoeften aan zekerheid ingevolge de impact van een ongunstig marktscenario op de derivatentransacties van een instelling (C(2016)06867 - 2016/2972(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 31 oktober 2016
Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2195 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, wat betreft de definitie van de standaardschalen van eenheidskosten en vaste bedragen voor de terugbetaling van uitgaven door de Commissie aan lidstaten (C(2016)06906 - 2016/2971(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 31 oktober 2016
Verwezen naar ten principale: EMPL

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van bepalingen betreffende het beheer van de uitgaven in verband met de voedselketen, diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede in verband met plantgezondheid en teeltmateriaal ter aanvulling van de lijst met dierziekten en zoönosen in die bijlage (C(2016)07007 - 2016/2976(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 4 november 2016
Verwezen naar ten principale: AGRI (artikel 54 van het Reglement), ENVI (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de inhoud van de verslaglegging over interne afwikkelingen (C(2016)07147 - 2016/2982(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 11 november 2016
Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de parameters voor de berekening van geldboetes voor mislukte afwikkelingsoperaties en de bedrijfsactiviteiten van CSD's in lidstaten van ontvangst (C(2016)07154 - 2016/2985(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 11 november 2016
Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische reguleringsnormen voor bepaalde prudentiële vereisten voor centrale effectenbewaarinstellingen en aangewezen kredietinstellingen die bancaire nevendiensten verrichten (C(2016)07158 - 2016/2983(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 11 november 2016
Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 met technische reguleringsnormen inzake de vergunnings-, toezichts- en operationele vereisten voor centrale effectenbewaarinstellingen (C(2016)07159 - 2016/2984(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 11 november 2016
Verwezen naar ten principale: ECON

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is gewijzigd van 1 naar 3 maanden op verzoek van de bevoegde commissie:

- Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 148/2013 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters met technische reguleringsnormen inzake de minimale mate van gedetailleerdheid van de aan transactieregisters te rapporteren gegevens - C(2016)06624 – 2016/2950(DEA)
Termijn voor indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 19 oktober 2016 op verzoek van de bevoegde commissie
Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende normen voor de beoordeling van benchmarkportefeuilles en de procedures voor het delen van deze beoordelingen (C(2016)06703 - 2016/2963(DEA)
Termijn voor indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 24 oktober 2016 op verzoek van de bevoegde commissie
Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake additionele uitstromen van liquiditeit die overeenstemmen met de behoeften aan zekerheid ingevolge de impact van een ongunstig marktscenario op de derivatentransacties van een instelling - C(2016) 6867 – 2016/2972(DEA)
Termijn voor indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 31 oktober 2016 op verzoek van de bevoegde commissie
Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de inhoud van de verslaglegging over interne afwikkelingen - C(2016) 7147 – 2016/2982(DEA)
Termijn voor indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 november 2016 op verzoek van de bevoegde commissie
Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische reguleringsnormen voor bepaalde prudentiële vereisten voor centrale effectenbewaarinstellingen en aangewezen kredietinstellingen die bancaire nevendiensten verrichten - C(2016)07158 – 2016/2983(DEA)
Termijn voor indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 november 2016 op verzoek van de bevoegde commissie
Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 met technische regumeringsnormen inzake de vergunnings-, toezichts- en operationele vereisten voor centrale effectenbewaarinstellingen - C(2016)07159 – 2016/2984(DEA)
Termijn voor indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 november 2016 op verzoek van de bevoegde commissie
Verwezen naar ten principale: ECON

Besluit van de Commissie betreffende de intrekking van de volgende gedelegeerde handelingen:

- Intrekking van gedelegeerde verordening van 8 juli 2016 tot wijziging van bijlage I van Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad wat Namibië betreft - C(2016)7060 – Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst - C(2016)04166 – 2016/2840(DEA)
Datum van ontvangst: 9 november 2016
Verwezen naar ten principale: INTA

- Intrekking van gedelegeerde verordening van 8 juli 2016 tot wijziging van bijlage I van Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad wat Ghana betreft - C(2016) 7049 – Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst - C(2016)04165 – 2016/2833(DEA)
Datum van ontvangst: 9 november 2016
Verwezen naar ten principale: INTA

- Intrekking van gedelegeerde verordening van 8 juli 2016 tot wijziging van bijlage I van Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad wat Swaziland betreft - C(2016) 7061 – Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst - C(2016)04168 – 2016/2834(DEA)
Datum van ontvangst: 9 november 2016
Verwezen naar ten principale: INTA

- Intrekking van gedelegeerde verordening van 8 juli 2016 tot wijziging van bijlage I van Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad wat Ivoorkust betreft - C(2016)07062 – Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst - C(2016)04172 – 2016/2841(DEA)
Datum van ontvangst: 9 november 2016
Verwezen naar ten principale: INTA

- Intrekking van gedelegeerde verordening van 8 juli 2016 tot wijziging van bijlage I van Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad wat Botswana betreft - C(2016)07065 – Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst - C(2016)04171 – 2016/2838(DEA)
Datum van ontvangst: 9 november 2016
Verwezen naar ten principale: INTA

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie inzake het gemeenschappelijke kader voor toezicht en evaluatie, zoals bedoeld in Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het Fonds voor asiel, migratie en integratie en inzake het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheersing C(2016)06265 - 2016/2926(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 3 oktober 2016
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden
Verwezen naar ten principale: LIBE

Juridische mededeling - Privacybeleid