Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 23. november 2016 - Strasbourg

6. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone sellest, et on kiidetud heaks assigneeringute ümberpaigutamised DEC 23/2016, DEC 24/2016, DEC 29/2016 ja DEC 30/2016.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 3 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamised DEC 23/2016, DEC 24/2016, DEC 28/2016, DEC 29/2016, DEC 30/2016, DEC 32/2016 et DEC 33/2016 – III jagu – Komisjon.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee assigneeringute ümberpaigutamisele INF 5/2016.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa Kohtu assigneeringute ümberpaigutamistele INF 5/2016, INF 6/2016 ja INF 7/2016.

Vastavalt finantsmääruse artikli 25 lõikele 1 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa välisteenistuse assigneeringute ümberpaigutamisele INF 2/2016.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Regioonide Komitee assigneeringute ümberpaigutamistele INF 4/2016, INF 5/2016, INF 6/2016, INF 7/2016 et INF 8/2016.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee assigneeringute ümberpaigutamistele INF 6/2016 ja INF 7/2016.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa Ombudsmani assigneeringute ümberpaigutamisele INF 3/2016.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa Kontrollikoja assigneeringute ümberpaigutamistele V/AB-08/A/16, V/AB-09/C/16, V/AB-10/C/16, V/AB-11/A/16 ja V/AB-12/T/16.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 3 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Regioonide Komitee assigneeringute ümberpaigutamise DEC 1/2016.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 3 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee assigneeringute ümberpaigutamise DEC 1/2016

Õigusteave - Privaatsuspoliitika