Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 23. novembra 2016 - Štrasburg

6. Presun rozpočtových prostriedkov

Rada Európskej únie v súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách informovala rozpočtový orgán o schválení presunov rozpočtových prostriedkov DEC 23/2016, DEC 24/2016, DEC 29/2016 a DEC 30/2016.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 23/2016, DEC 24/2016, DEC 28/2016, DEC 29/2016, DEC 30/2016, DEC 32/2016 a DEC 33/2016 - Oddiel III – Komisia.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že nevznesie žiadne námietky proti presunu rozpočtových prostriedkov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru INF 5/2016.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že nevznesie žiadne námietky proti presunom rozpočtových prostriedkov Súdneho dvora INF 5/2016, INF 6/2016 a INF 7/2016.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že nevznesie žiadne námietky proti presunu rozpočtových prostriedkov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť INF 2/2016.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že nevznesie žiadne námietky proti presunom rozpočtových prostriedkov Výboru regiónov INF 4/2016, INF 5/2016, INF 6/2016, INF 7/2016 a INF 8/2016.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že nevznesie žiadne námietky proti presunom rozpočtových prostriedkov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru INF 6/2016 a INF 7/2016.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že nevznesie žiadne námietky proti presunu rozpočtových prostriedkov európskeho ombudsmana INF 3/2016.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že nevznesie žiadne námietky proti presunom rozpočtových prostriedkov Dvora audítorov V/AB-08/A/16, V/AB-09/C/16, V/AB-10/C/16, V/AB-11/A/16 a V/AB-12/T/16.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Výboru regiónov DEC 1/2016.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru DEC 1/2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia