Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 23 november 2016 - Strasbourg

6. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade Europeiska unionens råd underrättat budgetmyndigheten om anslagsöverföringarna DEC 23/2016, DEC 24/2016, DEC 29/2016 och DEC 30/2016.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen beslutat att godkänna kommissionens anslagsöverföringar DEC 23/2016, DEC 24/2016, DEC 28/2016, DEC 29/2016, DEC 30/2016, DEC 32/2016 och DEC 33/2016 – avsnitt III – kommissionen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs anslagsöverföring INF 5/2016.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot domstolens anslagsöverföringar INF 5/2016, INF 6/2016 och INF 7/2016.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot Europeiska utrikestjänstens anslagsöverföring INF 2/2016.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot Regionkommitténs anslagsöverföringar INF 4/2016, INF 5/2016, INF 6/2016, INF 7/2016 och INF 8/2016.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs anslagsöverföringar INF 6/2016 och INF 7/2016.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot Europeiska ombudsmannens anslagsöverföring INF 3/2016.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot revsionsrättens anslagöverföringar V/AB-08/A/16, V/AB-09/C/16, V/AB-10/C/16, V/AB-11/A/16 och V/AB-12/T/16.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen beslutat att godkänna Regionkommitténs anslagsöverföring DEC 1/2016.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen beslutat att godkänna Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs anslagsöverföring DEC 1/2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy